Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Advertisements

[Sdělení redakce]

(pdf)

Advertisements

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 4, s. 359–360

Předchozí Renate Rathmayr: Holger Kuße: Handlung als Wirkung: Perlokutionen und perlokutionäre Interaktion in der russischen Sprach- und Kommunikationsgeschichte

Následující Obsah ročníku 83/2022