dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dodatek k bibliografii prof. Oldřicha Hujera

Josef Kurz

[Kronika]

(pdf)

-

Pražský linguistický kroužek vydal „Soupis prací Oldřicha Hujera k jeho šedesátce v list. 1940.“ Po jeho předčasném skonu, který tak těžce zasáhl českou vědu a linguistiku vůbec, doplňujeme zde tento soupis výčtem prací za léta 1940—1942.

 

1940:

Baltisch und Slavisch. Slavisch. Bibliographic 1938. XII. Baltisch-Slavisch. Odd. A a B. Indogermanisches Jahrbuch 24, 351—389.                                             795

Ref.: Jos. Kurz, ČMF 28, 1942, 107.

 

1941

Řec. αἰσθάνομαι. LF 68, 79—85 (Listy filologické Františkovi Novotnému k šedesátým narozeninám 29. 8. 1941).                                                       796

Karel Titz. LF 68, 66—67 (nekrolog).                                                         797

Nikolaas van Wijk. LF 68, 419—420 (nekrolog).                                           798

Ještě Dvořákův „Abraham“. LN 23. 12. 1941, str. 7.                                     799

Posudky a zprávy:

Miloslav Wajs, Charakteristické rysy lidové mluvy českého Poještědí, ČMF 24, 1940, 346—355. LF 68, 422—424.                                                              800

Jan Vilikovský, Staročeská lyrika. Praha 1940. LF 68, 424—426.                     801

Antonín Grund, Cestopis Bedřicha z Donína. Praha 1940. LF 68, 426—428.       802

Rudolf Holinka, Traktáty Petra Chelčického. V Praze 1940. LF 68, 428—429.     803

Zdeněk Kalista, Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Praha 1941. LF 68, 429—430.        804

František Kutnar, Paměti sedláka Josefa Dlaska. S úvodní studií prof. dr. Josefa Pekaře. Praha 1941. LF 68, 430—432.                                                       805

[222]Baltisch und Slavisch. Slavisch. Bibliograpgie 1939. XII. Baltisch-Slavisch. Odd. A a B. Indogermanisches Jahrbuch 25, 321—354.                                  806

 

1942

Posudek:

Ant. Dolenský, Jana Amose Komenského, Orbis sensualium pictus. Praha-Král. Vinohrady 1942. LF 69, 76—78.                                                               807

 

1943

„Spáti“ a „bdíti“. ČČF 1, 1942—1943, 143—147                                           808

Úvod do dějin jazyka českého. Třetí vydání. V Praze, nákladem Jednoty čes. filologů (připravují se).

 

Dodatky:

K vydáním českého Lucidáře. Česky lid 13. l904, 37—38.                              809

Dopis Lidovým novinám o psaní gen. plur. slova dáma. LN 17. 12. 1935, č. 630 (Hn, Tak tedy s čárkou?) str. 9.

 

Činnost redakční:

Listy filologické do r. 69, 1942, seš. 1—3.

Slavia do r. 17, 1939—1940.

Příruční slovník jazyka českého, díl IV. do č. 147 (do č. 140 s E. Smetánkou, č. 141—147 s B. Havránkem, E. Smetánkou a s Vl. Šmilauerem).

Almanach České akademie věd a umění do r. 49, 1939.

Věstník České akademie věd a umění do r. 51, seš. 1, 1942.

 

O prof. O. Hujerovi ještě psali (v. Soupis, str. 39):

K 60. narozeninám: B. Havránek, LN 25. 11. 1940; V. Machek, Venkov 25. 11. 1940; Nár. listy 25. 11. 1940.

Nekrology: B. Havránek, LN 5. 6. 1942; V. Machek, LF 69, 1942, 81—84; Mil. Hýsek, Nad rakví Oldřicha Hujera, ČČF 1, 1942—1943, 75—75.

Slovo a slovesnost, ročník 8 (1942), číslo 4, s. 221-222

Předchozí J. B. (= Josef Bukáček): Meridiano di Roma

Následující Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v březnu a dubnu 1942