Časopis Slovo a slovesnost
en cz

„Čeština v životě a ve škole“

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

je název sborníčku, který vydala Zemská školní rada v Praze redakcí Jaroslava Zimy a Aloise Jedličky (Praha 1947, 57 str.). Je to cyklus rozhlasových přednášek, jež se snaží v stručném shrnutí podat odpovědi na řadu aktuálních otázek, týkajících se vyučování českého jazyka a české literatury. Byly sem pojaty příspěvky Jar. Zimy (Jazyk, škola veřejnost), Fr. Trávníčka (Jazyková správnost), Boh. Havránka (Demokratisace spisovného jazyka), Al. Získala (Ústav pro jazyk český a jeho úkoly), Kv. Hodury (Příruční slovník jazyka českého), L. Skrbkové (Kultura mluveného slova), J. Mukařovského (Básnické slovo a skutečnost), Jul. Dolanského (Slovanská myšlenka v naší literatuře), R. Schamse (Pracovní methoda při vyučování jazyku českému) a F. Vodičky (Rozbor literárních děl).

Slovo a slovesnost, ročník 11 (1949), číslo 2, s. 96

Předchozí Alois Jedlička: Na okraj pochybených názorů jazykových „oprávců“

Následující Boris Mejlach: Filosofická diskuse a některé otázky studia estetiky