Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Úvodem

Petr Kaderka

[Sdělení redakce]

(pdf)

Preface

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 1, s. 3-4

Předchozí Radek Šimík: Lambda-abstrakce a neurčitá zájmena v úzkém a širokém ohnisku

Následující Neil Bermel: O tzv. české diglosii v současném světě