Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Profesor František Čermák sedmdesátiletý

Renata Novotná

[Kronika]

(pdf)

Professor František Čermák turns seventy

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 1, s. 79-80

Předchozí František Štícha: Miloslava Sokolová – Martina Ivanová (eds.): Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli

Následující Adela Rechzieglová: K distribuci a funkci ingresivního významu u předponových sloves