Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Znovu o literární češtině Milana Kundery

František Štícha

[Rozhledy]

(pdf)

The literary Czech of Milan Kundera revisited

A B S T R A C T
This article is a reaction to the text by Z. Kufnerová (2008), in which the author presents 24 types of mistakes she found in two novels by Milan Kundera. The author of this article attempts to put forth theoretical and empirical arguments in favor of Kundera’s literary Czech and against the above-mentioned critique by Kufnerová. For example, Kufnerová criticizes Kundera for occasionally placing the focus of the sentence in the middle as opposed to at the end, as is required by contemporary Czech’s word-order norm. However, this is a highly simplified view, and the topic-focus articulation of the sentence operates in a much more complicated manner in reality. In the opinion of the author of this article, most of the points of criticism by Kufnerová toward Kundera are unwarranted, stemming from insufficient theoretical knowledge of language and its communicative scope.

Key words: translation, fiction, standard language, grammaticality, acceptability, mistake
Klíčová slova: překlad, próza, spisovnost, gramatičnost, správnost, chyba

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51, Praha 1
sticha@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 2, s. 128-133

Předchozí Jan Králík, Júlia Pajzs: On historical parallels and contacts between Hungarian and Czech linguistic projects

Následující Jiří Kraus: Patrick Sériot – Janette Friedrich (eds.): Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930; Ekaterina Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste