Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného)

Jiří Zeman

[Recenze]

(pdf)

Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 2, s. 141-145

Předchozí Jiří Kraus: Patrick Sériot – Janette Friedrich (eds.): Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930; Ekaterina Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste

Následující Petr Sgall: Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves