Časopis Slovo a slovesnost
en cz

První slovanský časopis pro studium vlastních jmen

Jan Svoboda

[Kronika]

(pdf)

-

V listopadu 1955 vyšel I. ročník nového polského časopisu s názvem „ONOMASTICA, pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu“ nákladem Ossolinea ve Vratislavi. Hlavním redaktorem je profesor university Jagiellonské v Krakově Witold Taszycki.

K mezinárodnímu orgánu Onoma a k několika jiným západoevropským a americkým časopisům, specialisovaným v této tak důležité disciplině, jejíž význam pro osvětlení národnostních, hospodářských, sociálních a kulturních dějin příslušných ethnických celků se dnes obecně uznává, řadí se tedy první onomastický časopis slovanský. Obsah I. ročníku bude podrobně hodnocen v našich časopisech slavistických, zejména ve Slavii. Zde uvádím jen, že se podle zprávy prof. W. Taszyckého blíží ke konci redakční práce pro 1. sešit velkého slovníku staropolských osobních jmen, k němuž sebral materiál do r. 1500 v počtu 460 000 excerpčních lístků pod jeho vedením celý kolektiv spolupracovníků, a že byl pod vedením prof. St. Rosponda v l. 1947—1955 sebrán materiál 200 000 lístků pro slovník příjmení slezského lidu, a to od XVI. do XVIII. stol. v úplnosti a dále ovšem jen ve výběru. Obě tyto významné onomastické sbírky se navzájem doplňují. Prof. Rospond podává ve své zprávě klasifikaci slezských příjmení a ukázku zpracování.

Bylo by opravdu na čase, aby se i u nás začalo v oboru historického výzkumu osobních jmen systematicky pracovat a abychom se brzy dočkali i zde souborného díla, které by se důstojně přiřadilo k obdobnému skutečně monumentálnímu dílu Profousovu, podávajícímu soustavný a vyčerpávající rozbor našich jmen místních.

Slovo a slovesnost, ročník 17 (1956), číslo 2, s. 128

Předchozí Miloš Dokulil: Nový polský příspěvek k otázce českého vlivu na spisovnou polštinu v době humanismu

Následující Vilém Fried: Dodatek k Tylově zprávě o bibliografických pracích z oboru jazykovědy slovanské v letech 1945—1955