Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Politické byro ÚV KSČ

Zdeněk Nejedlý, František Šorm

[Články]

(pdf)

-

POLITICKÉ BYRO

ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KOMUNISTICKÉ STRANY

ČESKOSLOVENSKA

 

PRAHA

                                                                             Praha, 13. listopadu 1957

 

 

 

 

Vážení soudruzi,

 

dovolte, abychom Vám jménem Československé akademie věd a jejích vědeckých pracovníku vyslovili hlubokou soustrast k těžké ztrátě, která postihla celou naši stranu a všechen náš lid odchodem člena politického byra ÚV KSČ, presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého.

Všichni si v této chvíli nejhlubšího smutku připomínáme veliké a moudré dílo soudruha Zápotockého, který více než půl století kráčel v prvním sledu revolučního předvoje naší dělnické třídy a byl vždy jejím ušlechtilým a milovaným představitelem v očích našich národů.

Ujišťujeme Vás, drazí soudruzi, že budeme vždy věrně sledovat myšlenky soudruha Zápotockého, s kterými se k nám obrátil při zakládání Československé akademie věd, a že je budeme střežit jako odkaz drahý všem československým vědcům, kteří jsou připraveni ze všech svých sil pomáhat při dovršení výstavby socialismu v naší vlasti a při rozvíjení naší národní kultury a vědy.

Jsme v této bolestné hodině ještě úžeji spjati s naší milovanou Komunistickou stranou Československa, jsme pevně po Vašem boku.

Soudruh Antonín Zápotocký zůstane v našich srdcích a myslích jako veliký příklad činorodé lásky k lidu a naše úcta a vděčnost jej uchová v živé a věčné paměti.

 

Ministr akademik Zdeněk Nejedlý v. r.,                              Akademik F. Šorm,

              president ČSAV                                      hlavní vědecký sekretář ČSAV

Slovo a slovesnost, ročník 18 (1957), číslo 4

Předchozí Zdeněk Tyl: Česká jazykověda v roce 1956 (mimo bohemistiku)

Následující Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Předsednictvu vlády Republiky československé