Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soudružka Marie Zápotocká

Zdeněk Nejedlý, František Šorm

[Články]

(pdf)

-

SOUDRUŽKA

MARIE ZÁPOTOCKÁ,

 

PRAHA - HRAD

                                                                             Praha, 13. listopadu 1957

 

 

 

 

Vážená soudružko,

 

dovolte, abychom Vám projevili jménem Československé akademie věd nejhlubší soustrast k těžké ztrátě, která postihla Vás i naši akademickou obec odchodem Vašeho váženého manžela, presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého.

Vážili jsme si ho a obdivovali jsme se jeho moudrému dílu státníka a předního budovatele naší lidově demokratické republiky. Jeho ušlechtilé myšlenky o úloze vědy při výstavbě socialismu jsou cenným odkazem, který chceme vždy věrně plnit. Jméno soudruha Zápotockého zůstane navždy spjato s rozvojem naší kultury a s rozkvětem celé československé vědy.

Zachováme mu vždy trvalou a věčnou paměť!

 

 

Ministr akademik Zdeněk Nejedlý v. r.,                              Akademik F. Šorm,

          president ČSAV                                          hlavní vědecký sekretář ČSAV

Slovo a slovesnost, ročník 18 (1957), číslo 4

Předchozí Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Předsednictvu vlády Republiky československé

Následující Bohuslav Havránek: Akademik František Ryšánek osmdesátníkem