Časopis Slovo a slovesnost
en cz

International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact

Markus Giger

[Recenze]

(pdf)

International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 3, s. 220-227

Předchozí Jiří Nekvapil: Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy

Následující Jiří Zeman: Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty