Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty

Jiří Zeman

[Recenze]

(pdf)

Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 3, s. 227-231

Předchozí Markus Giger: International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact

Následující Tibor Pintér: Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie