dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Za další rozvoj marxistické jazykovědy

[Articles]

(pdf)

-

Věnováno 40. výročí založení KSČ

Požadavky neúprosně kladené na jazyk a jazykovědu rozvojem kulturního života společnosti a zejména technické praxe vytvořily novou situaci pro metodologickou i teoretickou problematiku jazykovědnou. Za této situace, která se výrazně odráží i v sovětské jazykovědě, je třeba se vší naléhavostí si uvědomit marxistický přístup k této nové problematice. Proto uspořádal v prosinci r. 1960 Ústav pro jazyk český ČSAV konferenci o marxistické lingvistice. Souborně o ní informujeme své čtenáře dále; zde uveřejňujeme úvodní referát z této konference, je otištěn až na malé přemístění a drobné stylové úpravy přesně tak, jak byl přednesen. V knižním publikování ve sborníku této konference, který s urychlením Ústav připravuje, bude doplněn příslušným odborným aparátem.

Slovo a slovesnost, volume 22 (1961), number 2, p. 77

Previous František Daneš, Jan Chloupek, Antonín Vašek: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV

Next Bohuslav Havránek: Aktuální metodologické problémy marxistické jazykovědy