Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči

Lucie Saicová Římalová

[Book reviews]

(pdf)

Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 1, pp. 69-75

Previous Ludmila Uhlířová: František Čermák – Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala

Next Josef Štěpán: Devadesátiny Marie Těšitelové