Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nový mezinárodní jazykovědný časopis

pn (= Pavel Novák)

[Chronicles]

(pdf)

Новый международный лингвистический журнал / Une nouvelle revue linguistique internationale

Je jím Cahiers de linguistique théorique et appliquée (Rumunsko, od r. 1962). K časopisům mezinárodním nebo národním, avšak publikovaným vesměs nebo zčásti v mezinárodních jazycích, věnujícím hodně místa obecné jazykovědě, přibývá tedy další.

Škoda, že některé z nich jsou v našich knihovnách zastoupeny dosud jen mezerovitě, jako Studia linguistica (Švédsko), Studies in linguistics (USA), nebo vůbec ne, jako General linguistics (USA od r. 1957), a to i časopisy rázu bibliografického: Bulletin signalétique, vol. 21 (Sociologie et sciences du langage — Francie).

Slovo a slovesnost, volume 23 (1962), number 4, p. 320

Previous pn (= Pavel Novák): Otázky jazyka na filosofickém sjezdu

Next Karel Hausenblas: K sedmdesátinám akademika Bohuslava Havránka