Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Redakční poznámka

Bohuslav Havránek

[Chronicles]

(pdf)

-

Článek „K pojmu »neaktuálnost« ve vidové soustavě českého slovesa“ Fr. Kopečného vyšel již v časopise Die Welt der Slaven (roč. 1964), aniž byla redakce ze strany autora upozorněna na fakt doslovného otištění jinde. Když redakce sama věc zjistila, bylo již pozdě z technických příčin zastavit jeho uveřejnění v SaS; také do SaS náleží jako odpověď na kritiku I. Poldaufa o knize Fr. Kopečného Slovesný vid v češtině (SaS 25, 1964, s. 46—56), a proto ústní sdělení autorovo, že o věci píše pro cizí časopis, ani zdaleka nechápala tak, že zašle zahraničnímu časopisu doslovné znění své odpovědi na Poldaufovu kritiku, kterou dal naší redakci.

Upozorňujeme na tu věc proto, aby se nebrala jako precedens, ale jako nevhodný případ, který se nemá opakovat. SaS nepřetiskuje články jinde již uveřejněné, leda když jde o závažný případ s redakcí předem dohodnutý; redakce SaS zásadně nebrání tomu, aby se uveřejňovaly překlady článků časopisu, ovšem se souhlasem redakce a s příslušným citováním. Posílání téhož článku dvěma redakcím považuje za nesprávné.

Slovo a slovesnost, volume 26 (1965), number 1, p. 100

Previous Alena Skaličková: Japonský fonetický sborník

Next Bohuslav Havránek: Stav české lingvistiky v jubilejním dvacátém roce