Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: Teorie a praxe funkcionalistického překládání

Zuzana Jettmarová

[Book reviews]

(pdf)

Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: Teorie a praxe funkcionalistického překládání

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 3, pp. 223-229

Previous Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Jazyková regulace jako věc dohody

Next Ivana Bozděchová: Ka Man Aman Chiu: An Approach to Standardization: An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong