Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 42, č. 2, 2006: Monotematické číslo: Analýza promluv a textů, analýza diskurzu

Kamila Mrázková

[Book reviews]

(pdf)

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (2), 2006: Thematic issue „Discourse Studies“

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 1, pp. 62-68

Previous Verena Hämmerle: Jörn Achterberg: Zur Vitalität slavischer Idiome in Deutschland: Eine empirische Studie zum Sprachverhalten slavophoner Immigranten

Next Milada Hirschová: Hana Srpová – Jaroslav Bartošek – Světla Čmejrková – Alena Jaklová – Pavel Pácl: Od informace k reklamě