Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Český lékařský rukopis ze sbírky knížat Czartoryských

Alena M. Černá

[Articles]

(pdf)

The Czech medical manuscript from the collection of the Czartoryski princes

A B S T R A C T
A number of Czech language volumes from the medieval era on the subject of medicine have been preserved, stored in domestic and foreign library collections. One of these is the manuscript from the middle of the 15th century, located in the Czartoryski Library in Cracow with the call number B 1497. The volume is a compilation and contains therapeutic texts, treatises on plants and stones, and other specialized treatises. This article describes the content of the volume in detail, though attention is devoted above all to the characteristics of language at all levels. Of exceptional interest is the vocabulary used – the volume documents lexical units which are not documented in other sources or are documented negligibly or with different meanings. There is detailed commentary on the relationship of this volume to the manuscript with the call number II H 4 in the Library of the National Museum in Prague, which is a copy of the Polish manuscript.

Key words: Old Czech, development of language, medieval manuscript, medicine
Klíčová slova: stará čeština, vývoj jazyka, středověký rukopis, lékařství

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
alenacerna@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 2, pp. 113-127

Previous Ondřej Klein: Argument vs. vysvětlení: případ souvětí příčinného typu

Next Jan Chromý: Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře