Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře

Jan Chromý

[Discussion]

(pdf)

An analysis of František Čermák’s articles on language cultivation

A B S T R A C T
This article is concerned with texts by František Čermák devoted to issues of Czech language cultivation. Four major topics are analyzed: standard vs. common Czech, written vs. spoken Czech, prescriptivism and the native language of Czechs. Various problems in the analyzed texts result from an unclear methodological background. Many concepts are used without argumentation: Čermák fails to substantiate their suitability for his language description. We can find uncorroborated generalizations which can be interpreted as Čermák’s communicative strategy. Many statements are rather impressionistic and are not based on relevant language observations. With regard to these findings, the author of this paper argues that a deep-reaching dialogue should be held, which may help to clarify the indeterminate situation in Czech linguistics concerning issues of language cultivation.

Key words: standard Czech, common Czech, prescriptivism, native language, written language, spoken language, language cultivation, František Čermák
Klíčová slova: spisovná čeština, obecná čeština, preskriptivismus, rodný jazyk, psaný jazyk, mluvený jazyk, jazyková kultura, František Čermák

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.chromy@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 2, pp. 128-138

Previous Alena M. Černá: Český lékařský rukopis ze sbírky knížat Czartoryských

Next Pavel Kosek: Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky