Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin (ve vlaku vs. v potoce): úzus a gramatičnost

František Štícha

[Articles]

(pdf)

The locative singular case of hard inanimate masculine nouns (ve vlaku vs. v potoce): usage and grammaticality

A B S T R A C T
Approximately 6000 inanimate appellative masculine nouns in the locative singular case are used in contemporary written Czech. About 400 of these nouns use both the -u and the -ě/-e ending. In about 200 nouns the two variant endings occur in a frequency equilibrium or the historical primary -ě/-e prevails. The nouns which end with the -h,-g,-f consonants use only the -u ending without exception. The nouns that end with -k, -ch, -r, i.e. the consonants that alternate with -č, -š, -ř, and also the nouns ending with -p, -b, -m, which do not alternate, use only the -u ending as a norm, with only a very few exceptions found in standard written Czech. If the frequency and the historical progress of the -u ending are considered, the -ě/-e ending in some exceptional uses in nouns ending in -k, -ch, -r; -p, -b, -m can be regarded ungrammatical. The grammatical -ě/-e ending is used alternatively, or in rare cases, exclusively, with a considerable number of those nouns which end with -d, -t, -n, but mainly with -s, -z, -l.

Key words: criteria of grammaticality, usage, functionality, frequency, ending, inanimate hard masculine noun
Klíčová slova: kritéria gramatičnosti, uzuálnost, funkčnost, frekvence, koncovka, neživotná tvrdá maskulina

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
sticha@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 3, pp. 193-220

Previous Vojtěch Veselý: Lexikální sémantika neurčitých kvantifikátorů v současné češtině

Next Robert Adam: Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace