Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník

Renata Novotná

[Book reviews]

(pdf)

Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 70 (2009), number 3, pp. 233-236

Previous Luděk Hřebíček: Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems

Next Petr Kaderka: Konference k devadesátinám Františka Daneše