Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu)

Luboš Veselý

[Articles]

(pdf)

Tests for determining the aspectual status of the aspectual paradigm of averb (indicators of verbal aspect)

A B S T R A C T
The aim of this contribution is to confront the perfective and imperfective paradigms of verbs and to formulate testing procedures that would allow for the determination of the aspectual status of the aspectual paradigm of a verb as reliably as possible. The main task is to find a way to detect the presence of the perfective paradigm in the set of forms of a biaspectual verb. Both paradigms were confronted from the perspective of: (1) which forms they contain; (2) the functioning of their forms under certain conditions; (3) the ability of their forms to accompany each other. The author presents methods for verifying the presence/absence of the perfective paradigm in the set of forms of the “candidates for biaspectuality”. Two configurations evidence the presence of the perfective paradigm. First, the acceptability of the present tense in temporal clauses introduced by the conjunctions and než, and second, the possibility of a double interpretation of a complex sentence with a perfective preterite in the main clause and the conjunction když and a preterite in the temporal clause. Subsequently, the author constructs an algorithm for determining whether a paradigm is imperfective or perfective or whether two homonymous paradigms coexist.

Key words: verbal aspect, biaspectuality, candidates for biaspectuality, aspectual status, aspectual paradigm of a verb
Klíčová slova: slovesný vid, obouvidovost, kandidáty na obouvidovost, vidová hodnota, vidové paradigma slovesa

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
vesely@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, volume 69 (2008), number 3, pp. 211-220

Previous Vojtěch Jindra: Vývojová dynamika obouvidových sloves cizího původu na základě korpusových dat

Next Magda Ševčíková, Zdeněk Žabokrtský: Petr Sgall: Language in Its Multifarious Aspects