Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petr Sgall: Language in Its Multifarious Aspects

Magda Ševčíková, Zdeněk Žabokrtský

[Book reviews]

(pdf)

Petr Sgall: Language in Its Multifarious Aspects

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 69 (2008), number 3, pp. 221-226

Previous Luboš Veselý: Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu)

Next Miloslav Vondráček: Ol‘ga Nikolajevna Ljaševskaja: Semantika russkogo čisla