Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Noetický princip slova v poetice Věry Linhartové

Michaela Křivancová

[Articles]

(pdf)

The noetic principle of the word in the poetics of Věra Linhartová

A B S T R A C T
This article deals with prose written by Věra Linhartová and published between 1964 and 1968. The focus of the article is on the noetic and philosophical dimension of words as one of the main features of Linhartová’s poetics – Linhartová is trying to reflect immediate subjective ideas in her texts. The word “idea” (představa) in Linhartová’s texts refers to the intentions of the characters – i.e. what they intend to communicate in the particular moment. The trio of the speaking subject, words and ideas forms the basis for the noetic and philosophical reflections in Linhartová’s texts, with the form of the texts as the practical counterpart to these reflective passages.

Key words: speaking subject, words, ideas, noetic and philosophical dimension of words
Klíčová slova: promlouvající subjekt, slova, představa, noeticko-filozofická dimenze slov

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Krivancova.Michaela@seznam.cz

Slovo a slovesnost, volume 69 (2008), number 4, pp. 243-258

Previous František Štícha: Konference na oslavu životního jubilea Jana Kořenského

Next Zlata Kufnerová: Když autor překládá sám sebe: poznámky k češtině Kunderových románů