Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mluvená čeština v Praze a Brně: sonda do mluvených korpusů

Vilém Kodýtek

[Articles]

(pdf)

Spoken Czech in Prague and Brno: A probe into spoken corpora

A B S T R A C T
This article examines selected variations in spoken Czech in two sub-corpora of the Czech National Corpus: the Prague Spoken Corpus (PSC) and the Brno Spoken Corpus (BSC). These include the prothetic v- at the beginning of words starting with o-, variations in case endings of hard stem adjectives and the third person indicative plural endings in major verb classes, as well as the usage of the personal pronoun and/or the auxiliary verb jsem in the past tense forms. Our interpretation of changes in apparent time is checked against data from the relevant literature. The most significant change is the decline of the prothetic v- in the BSC, reported for Brno earlier by Krčmová (1981, 1997). We show that it is female speakers who are leading this change. The PSC informal speech is stable, while a significant shift toward colloquial variants has been identified in formal discourse. In the past tense, the form without the auxiliary jsem is rare except for já myslel(a) in the PSC.

Key words: spoken Czech, linguistic variability, Czech National Corpus
Klíčová slova: mluvená čeština, variantnost jazyka, Český národní korpus

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Beethovenova 18, 400 01 Ústí nad Labem
vilem.kodytek@iol.cz

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1, pp. 23-37

Previous Kamila Mrázková: Užívání trpných příčestí v současných veřejných dialogických projevech

Next Dan Faltýnek: Samoorganizace řeči? Několik poznámek k lingvistickému a biologickému strukturalismu