Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Rod Gardner and Johannes Wagner (eds.): Second Language Conversations

Tamah Sherman

[Book reviews]

(pdf)

Rod Gardner and Johannes Wagner (eds.): Second Language Conversations

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1, pp. 60-66

Previous Olga Müllerová: Tora Hedin: Changing Identities: Language Variation on Czech Television

Next František Štícha: Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS