Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad

Jan Gregor

[Book reviews]

(pdf)

Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1, pp. 71-75

Previous Miloš Mlčoch: Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

Next Alena M. Černá: Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski: Bohemizmy v języku polskim: Słownik