Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Znovu o reciprocitě

Jarmila Panevová

[Articles]

(pdf)

Reciprocity revisited

A B S T R A C T
In this paper, we present a follow-up and modification of the approach to the description of reciprocal constructions taken in Panevová (1999) (see Sections 1 and 2). Inherent lexical reciprocity as a part of lexical meaning is distinguished from reciprocal constructions which are syntactic. The syntactic operation of reciprocalization could be applied to the verbs from three classes proposed in Sections 3.1 – 3.3. The vagueness of reciprocal constructions is demonstrated in Section 4. The relation of symmetry between individual participants is, in general, present only in syntactic reciprocal constructions. The specific formal expressions used in Czech reciprocal constructions are analyzed in Sections 5 – 8. The possible participation of an item in the position of the valency slot in the process of reciprocalization is marked in the respective valency frame of the verb.

Key words: reflexives, lexical reciprocals, syntactic operation of reciprocalization, valency, vagueness
Klíčová slova: reflexiva, lexikální (inherentní) reciprocita, syntaktická operace reciprokalizace, valence, vágnost

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
panevova@ufal.mff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 2, pp. 91-100

Previous Luděk Hřebíček: Sémantické slapy v textových strukturách

Next Josef Štěpán: Ke komentujícím vedlejším větám se spojovacím výrazem jak