Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Olga Martincová – Albena Rangelova – Jindra Světlá (eds.): Neologizmy v dnešní češtině

Edvard Lotko

[Book reviews]

(pdf)

Olga Martincová – Albena Rangelova – Jindra Světlá (eds.): Neologizmy v dnešní češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 2, pp. 143-147

Previous Roland Wagner: Björn Hansen – Petr Karlík (eds.): Modality in Slavonic Languages: New Perspectives

Next Klára Osolsobě: František Čermák – Renata Blatná (eds.): Jak využívat Český národní korpus