Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sympozium na počest osmdesátých narozenin J. Fishmana

Dagmar Sieglová

[Chronicles]

(pdf)

Symposium in honor of Joshua Fishman’s 80th birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 2, pp. 152-153

Previous Klára Osolsobě: František Čermák – Renata Blatná (eds.): Jak využívat Český národní korpus

Next Martin Havlík: Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách