Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Janu Kořenskému k sedmdesátinám

Jana Hoffmannová

[Chronicles]

(pdf)

Jan Kořenský on his 70th birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 3, pp. 237-240

Previous Dagmar Sieglová: Colette A. Granger: Silence in Second Language Learning: A Psychoanalytic Reading

Next Ladislav Nebeský, Pavel Novák: Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III