Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Normálny stav normy spisovného jazyka

Juraj Dolník

[Articles]

(pdf)

The normal state of the norm of the standard language

A B S T R A C T
The author poses the question of when the norm of the standard language is in a normal state. This state correlates with a normal state of the users of this language which is based on a genuine feeling of normality. This feeling originates in a basic socialization situation in which an individual acquires a language norm as well as other types of standardization in a natural way. When the “artificial” standard language appeared, individuals found themselves in a socialization situation in which a language user could not rely on the genuine feeling of normality alone. However, the democratization of the standard language creates conditions for a “historical” revitalization of the normal state of the user. Still, the revitalization of this state is, in a retarding manner, influenced by an attitude of standardized acceptance towards the codified norm, which is connected with an artificial feeling of normality. The suggestion of normality typical for each standardization has a particularly strong influence. Moreover, from the position of codification, the users are under pressure to enforce the rational perception of the standard language. This pressure leads to the standardization of a “slave-like” dependence of users on the untouchable nature of a codified norm.

Key words: norm, normality, standard language, feeling of normality, standardization, rationalization of perception of the standard language, language self-confidence, elite restrictivism, rational liberalism
Kľúčové slová: norma, normálnosť, spisovný jazyk, pocit normálnosti, štandardizácia, racionalizácia vnímania spisovného jazyka, jazykové sebavedomie, elitársky reštriktivizmus, racionálny liberalizmus

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra slovenského jazyka FiFUK
Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovensko
juraj.dolnik@fphil.uniba.sk

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4, pp. 256-270

Previous Ladislav Nebeský, Pavel Novák: Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III

Next Stefan Michael Newerkla: Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku