Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky

Josef Štěpán

[Book reviews]

(pdf)

František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4, pp. 305-311

Previous Karel Kučera: Český jazykový atlas, 5. díl

Next Viktor Elšík: Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny