Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Markéta Lopatková: O homonymii předložkových skupin v češtině (Co umí počítač?)

Alexandr Rosen

[Book reviews]

(pdf)

Markéta Lopatková: O homonymii předložkových skupin v češtině (Co umí počítač?)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 67 (2006), number 1, pp. 65-70

Previous František Štícha: Helmut Schumacher – Jacqueline Kubczak – Renate Schmidt – Vera de Ruiter: VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben

Next Irena Bogoczová: Margarita Mladenova: Češka gramatika s upražnenija