Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie

Petr Nejedlý

[Book reviews]

(pdf)

Miloš Štědroň – Dušan Šlosar: Dějiny české hudební terminologie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 67 (2006), number 1, pp. 73-79

Previous Irena Bogoczová: Margarita Mladenova: Češka gramatika s upražnenija

Next Jaromír Slomek: Zemřel slavista Karel Oliva