Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 1. díl (1931–1950)

Ivo Vasiljev

[Book reviews]

(pdf)

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 1. díl (1931–1950)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 1, pp. 48-52

Previous Martina Šmejkalová: Jazyk československý na českých a slovenských středních školách mezi učebními osnovami z let 1919 a 1927

Next Petr Sgall: Robert Nicolaï – Petr Zima (eds.): Lexical and Structural Diffusion: Interplay of Internal and External Factors of Language Development in the West African Sahel