Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Margarita Nikolajevna Kožina (ed.): Stilističeskij enciklopedičeskij slovar‘ russkogo jazyka

Jiří Kraus

[Book reviews]

(pdf)

Margarita Nikolajevna Kožina (ed.): Stilističeskij enciklopedičeskij slovar‘ russkogo jazyka

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 1, pp. 64-69

Previous Ivana Kolářová: Karel Kamiš: Lokálové konstrukce ve struktuře věty

Next Marie Krčmová: Ján Findra: Štylistika slovenčiny