Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petr Mareš: „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti

Jana Hoffmannová

[Book reviews]

(pdf)

Petr Mareš: „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 2, pp. 129-134

Previous Marek Nagy: K čemu je dobrý obrat k jazyku a jiné: polemika s Romanem Göttlicherem

Next Jiří Zeman: Jozef Štefánik (ed.): Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť: Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave