Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jozef Štefánik (ed.): Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť: Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Jiří Zeman

[Book reviews]

(pdf)

Jozef Štefánik (ed.): Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť: Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 2, pp. 134-139

Previous Jana Hoffmannová: Petr Mareš: „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti

Next Karel Kučera: Jana Jančáková – Pavel Jančák: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny