Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jana Jančáková – Pavel Jančák: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny

Karel Kučera

[Book reviews]

(pdf)

Jana Jančáková – Pavel Jančák: Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 2, pp. 139-141

Previous Jiří Zeman: Jozef Štefánik (ed.): Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť: Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Next František Čermák: Jiřina van Leeuwen-Turnovcová: Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen, Teil 2: Materialanalyse und Lehnquellen