Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání

Jasňa Šlédrová

[Chronicles]

(pdf)

Cognitive Linguistics at three international meetings

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 4, pp. 317-320

Previous Jarmila Panevová: Životní jubileum Evy Hajičové

Next Eva Hajičová: K některým otázkám závislostní gramatiky