Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Český komitét slavistů na nové funkční období ustaven

-pčks-

[Chronicles]

(pdf)

Czech Slavic studies commission established for the new term

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 65 (2004), number 3, p. 240

Previous Petr Kaderka: Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference

Next Světla Čmejrková, Lucie Jílková, Petr Kaderka: Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG