Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mireille Huchon: Histoire de la langue française

Jan Holeš

[Book reviews]

(pdf)

Mireille Huchon: Histoire de la langue française

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 65 (2004), number 4, pp. 309-312

Previous Adéla Říhová: Oľga Orgoňová: Slovensko-francúzske jazykové vzťahy

Next Milan Harvalík: Významné životní jubileum Ivana Lutterera