Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Linguistický kroužek belgický

Mts. (= Vilém Mathesius)

[Chronicles]

(pdf)

-

Pražský linguistický kroužek má následovníky. Svého času jsme podali zprávu o linguistickém kroužku kodaňském a o linguistickém kroužku sofijském a pátý mezinárodní kongres linguistický, který se měl konat koncem srpna v Bruselu, ale byl pro mezinárodní napětí odvolán, nám přinesl sešitek se zprávou o dosavadní činnosti linguistického kroužku belgického (Cercle belge de linguistique. - Belgischen Kring voor linguistiek). Kroužek byl založen r. 1936 a práce v něm se účastní linguisté z university bruselské, gentské, lutyšské a lovaňské. Hlavní jeho činností jsou schůze s linguistickými přednáškami a debatami. Nás může zajímat, že hned na druhé jeho schůzi byl podán rozbor čtvrtého svazku Travaux du Cercle linguistique de Prague.

Slovo a slovesnost, volume 5 (1939), number 4, p. 224

Previous Mts. (= Vilém Mathesius): Jazykozpytné počátky politikovy

Next Jan Mukařovský: Estetika jazyka