Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011

Hana Goláňová

[Discussion]

(pdf)

The Modern Czech Lexical Archive and its excerption

A B S T R A C T
This article traces the development of the Modern Czech Lexical Archive over the last one hundred years. All Czech monolingual dictionaries and some specialized dictionaries have been created on the basis of this archive. The archive consists of two parts: the older card section (which is of cultural-historical value even today) and the newly-built electronic section (in the form of individual databases). Furthermore, the article describes the methods of excerption on the basis of which the linguistic material was systematically amassed. Last but not least, the article refers to important individuals who participated in the process of accumulating and building this significant linguistic resource.

Key words: excerption, card lexical archive, material layers of the lexis, new electronic lexical archive, monolingual dictionaries, development of the Czech Lexical Archive
Klíčová slova: excerpce, lístkový lexikální archiv, materiálové vrstvy lexika, nový elektronický lexikální archiv, výkladové slovníky, vývoj novočeského lexikálního archivu

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
golanova@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 4, pp. 287-300

Previous Barbora Hladká, Zdeňka Urešová, Alla Bémová: Syntaktická proměna Českého akademického korpusu

Next Jaroslav David: František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality