Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dopis presidenta ČSSR

Ludvík Svoboda

[Articles]

(pdf)

Письмо президента ЧССР / La lettre du M. le Président de la République Socialiste Tchécoslovaque

Z dopisů, které došly akademiku Bohuslavu Havránkovi k jeho 80. narozeninám, otiskujeme dopis presidenta Československé socialistické republiky a ředitele Institutu slavistiky a balkanistiky Akademie věd SSSR:

 

Vážený soudruhu akademiku,

 

upřímně Vám blahopřeji k 80. narozeninám. Dožíváte se svého životního jubilea v obecném uznání, neboť Vaše významné slavistické a bohemistické práce, Vaše vědecká a pedagogická činnost Vás postavily do předních řad našich vědců. Přeji Vám do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

 

Váš gen. Svoboda

 

V Praze dne 30. ledna 1973

Slovo a slovesnost, volume 34 (1973), number 2, p. 113

Previous Poznámka

Next Dmitrij F. Markov: Dopis ředitele Institutu slavistiky a balkanistiky AN SSSR