Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Patrick Sériot: Les langues ne sont pas des choses: Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale

Jaroslav Štichauer

[Book reviews]

(pdf)

Patrick Sériot: Les langues ne sont pas des choses: Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 2, pp. 147-151

Previous Vít Dovalil: Nad Dolníkovou Teorií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety

Next Pavel Kosek: Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)