Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita: Výbor z díla

Ivo Vasiljev

[Book reviews]

(pdf)

Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita: Výbor z díla

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 3, pp. 217-220

Previous Radek Čech: Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny

Next František Štícha: Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi