Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů

Jana Hoffmannová

[Chronicles]

(pdf)

Brno colloquium on researching correspondence texts

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 3, pp. 235-239

Previous Vít Dovalil: Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Next Alena Míšková, Ludmila Uhlířová: Dějiny Ústavu pro jazyk český poprvé knižně